predavač i stručni voditelj autoškole
instruktorica "A" i "B" kategorije
GSM: 098 19 89 498
e-mail: ivanavisnic@hotmail.com